Właściwości schodów metalowych do ewakuacji

Schody ewakuacyjne spełniają bardzo ważną funkcję we wszelkiego rodzaju obiektach użyteczności publicznej oraz innych budynkach użytkowanych przez dużą liczbę osób. W wielu przypadkach stanowią one jedyną drogę ucieczki pracowników, mieszkańców lub odwiedzających dany budynek. Pozwalają na opuszczenie niebezpiecznego miejsca w przypadku nieprzewidzianego, zagrażającego zdrowiu i życiu zdarzenia, np. pożaru. W związku z tym muszą być rozważnie zaprojektowane i spełniać szereg wymogów. Ich najważniejszą rolą jest ułatwienie i przyspieszenie potencjalnej ewakuacji ludzi.

Najważniejsze elementy metalowych schodów ewakuacyjnych

Schody ewakuacyjnePodczas projektowania schodów metalowych do ewakuacji należy przede wszystkim zwrócić uwagę na szerokość biegu. Wartość ta wyznacza, jaka liczba osób będzie mogła jednocześnie korzystać ze schodów ewakuacyjnych. Przykładowo, w budynkach produkcyjnych szerokość biegu wyznaczana jest na podstawie liczby osób, które w danym momencie przebywają w określonym miejscu. Zakłada się, że dla 100 osób szerokość biegu schodów ewakuacyjnych nie powinna być mniejsza niż 0,6 metra.

Oprócz szerokości biegu bardzo ważną kwestią jest również materiał, z którego schody ewakuacyjne są wykonane. Elementy konstrukcyjne schodów przeznaczonych do ewakuacji powinny składać się z materiałów niepalnych i posiadających określoną klasę odporności ogniowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku biegów i spoczników. Najczęściej wybierane są oczywiście schody metalowe, które wykazują najlepsze właściwości pod tym względem. Należy też zwrócić uwagę na liczbę stopni pojawiających się w jednym biegu schodów. Standardowo powinna wynosić więcej niż 10 stopni.

Schody ewakuacyjne muszą cechować się wysoką odpornością na obciążenie wynikające z ruchem ewakuacyjnym. Niezwykle ważna jest także całościowa waga całej konstrukcji oraz mała powierzchnia montażu, która pozwoli na funkcjonalne zaaranżowanie przestrzeni wokół schodów. Należy też zwrócić uwagę na kwestie wizualne. Przede wszystkim schody stanowiące drogę ewakuacyjną muszą zostać odpowiednio oznaczone. Co więcej, powinny wyróżniać się na tle koloru budynku, co ułatwi ich identyfikację i zaplanowanie akcji ewakuacyjnej w przypadku niebezpieczeństwa.