Jak wygląda postawienie ogrodzenia w świetle przepisów?

Ogrodzenie to jeden z najważniejszych elementów każdej posesji. Pełni nie tylko funkcję ozdobną, ale także sprawia, że całość staje się spójna, bezpieczna i dobrze oznaczona jeśli chodzi o granice. Jeśli jednak decydujemy się na stworzenie ogrodzenia, ważne jest pamiętanie o obowiązujących zasadach. Jak wygląda ten proces w świetle przepisów polskiego prawa? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Budowa ogrodzenia a prawo - co warto wiedzieć?

Co warto wiedzieć w momencie, gdy decydujemy się na postawienie ogrodzenia? Przede wszystkim należy pamiętać, że stworzenie takiej konstrukcji w większości sytuacji nie wymaga pozwolenia. Zgoda właściwego organu jest jednak niezbędna jeśli płot ma stanąć w pobliżu drogi, po której porusza się wysoka liczba uczestników ruchu. Weryfikacji musi bowiem podlegać to, czy nasze ogrodzenie nie będzie stanowiło utrudnienia dla kierowców i czy nie stanie się elementem zmniejszającym widoczność.

Kolejną sytuacją, która wymaga pewnego zastanowienia jest wznoszenie ogrodzenia oddzielającego dwie działki: należącą do nas oraz do sąsiada. Jeśli konstrukcja stanie w całości na terenie, który prawnie należy do nas, sprawa jest jasna. Formalności zaczynają się dopiero w momencie, gdy ogrodzenie przebiega dokładnie w osi granicy, czyli w miejscu, które oddziela oba tereny. O czym warto wtedy pamiętać? Przede wszystkim o tym, że w świetle Kodeksu Cywilnego takie ogrodzenie służy dla wspólnego użytku sąsiadów, dlatego powinno być traktowane jako coś wspólnego. Z faktu tego wynika kolejna kwestia, a mianowicie to, ze wszelkie koszty powinny zostać rozdzielone po równo pomiędzy obie strony. W praktyce wszystko zależy oczywiście od ustalonych szczegółów. 

ogrodzenie

Kluczowe jest jednak pamiętanie, że jeszcze przed rozpoczęciem wznoszenia ogrodzenia konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody sąsiada. W przeciwnym razie wszelkie modyfikacje mogą zostać przez niego zgłoszone jako naruszenie jego praw, a także mogą stać się podstawą domagania się odszkodowania lub innej naprawy sytuacji.  

Konstrukcja ogrodzenia ma znaczenie

Jednak to nie koniec. Wznoszenie ogrodzenia wymaga także dbałości o wymiary zgodne z polskim prawem. W grę wchodzi m.in. wysokość takiej konstrukcji: nie może ona przekraczać dwóch metrów. W przeciwnym razie konieczne staje się odpowiednie pozwolenie, a sama konstrukcja zostaje zaliczona do muru oporowego. 

Innym ważnym elementem jest zamontowanie furtki o szerokości minimum dziewięćdziesięciu centymetrów, a także pozbawienie jej wszelkich progów i innych przeszkód. Konieczne jest także pamiętanie, że konstrukcja ta nie może posiadać żadnych wystających i potencjalnie niebezpiecznych elementów (co najmniej do wysokości 1,8 metra). 

Warto także podkreślić, że w przypadku, gdy ogrodzenie jest w całości naszą własnością, to do naszych zadań należy utrzymanie go w dobrym stanie technicznym i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Należy także dodać, że w niektórych przypadkach pod uwagę trzeba wziąć także wytyczne danej gminy w zakresie zabudowy i grodzenia terenu. Plan zagospodarowania przestrzennego dla danego regionu może bowiem określać inną niż wspomniana maksymalną wysokość płotu, wskazaną kolorystykę, czy materiał, z którego powinno zostać wykonana dane ogrodzenie.