Gdzie powinny być montowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych?

Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mają często utrudniony dostęp do różnych miejsc znajdujących się w przestrzeni publicznej. Choć bariery architektoniczne mają znaczenie niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, to problemy związane z narządem ruchu wymagają zwykle dość dużej ingerencji w strukturę budynku. Najlepszym sposobem na ich ograniczenie będzie budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Przekonajmy się, w jakich miejscach powinny się one znaleźć i w jakiej formie są najłatwiejsze do wykonania.

W jakich miejscach muszą być montowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych?

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego przewidują konieczność zapewnienia swobodnego dostępu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Podjazdy lub inne urządzenia ułatwiające pokonywanie różnicy poziomów muszą się więc znaleźć m.in. w placówkach pocztowych, budynkach administracji publicznej i samorządowej, obiektach infrastruktury komunikacyjnej, a także w sądach, szkołach czy placówkach ochrony zdrowia. W obiektach zaliczanych do tej kategorii odpowiednie rozwiązania muszą być wprowadzane już na etapie projektowania. Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach, choć dostosowanie budynku nie jest prawnym obowiązkiem wynikającym z istniejących regulacji, to pokazuje podejście firmy lub instytucji do osób mających problemy z poruszaniem się.

podjazd

Jak powinny wyglądać podjazdy i pochylnie dla osób niepełnosprawnych?

Podjazd lub pochylnia dla osób niepełnosprawnych nie może ograniczać możliwości korzystania z istniejących schodów, które muszą zachować przewidzianą w przepisach szerokość, zwłaszcza jeśli służą także jako wyjście ewakuacyjne. W miejscach, gdzie przebudowa schodów okazuje się niemożliwa, najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie niezależnego podjazdu. Dobrym pomysłem jest łatwa do zaprojektowania i ustawienia konstrukcja stalowa. Ważne, by spełniała ona wymogi odnośnie szerokości, przestrzeni manewrowej, a także właściwego kąta nachylenia zależnie od różnicy poziomów.